Emisje radiowe w lutym 2021

Emisje radiowe w lutym 2021

Temat rozmowy: dofinansowanie sportu w gminie miejskiej Słupca (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Słupca sportem stoi. A dzieje się tak między innymi poprzez jego stałe dofinansowywanie. Burmistrz Michał Pyrzyk właśnie dokonał podziału środków pomiędzy kluby sportowe i stowarzyszenia. Trafiło do nich aż 312 tysięcy złotych o 50 tysięcy złotych więcej niż rok temu.
Michał Pyrzyk: Pod koniec stycznia dokonałem rozdziału środków pomiędzy kluby sportowe działające na terenie Słupcy. Jest to zadanie w zakresie wspierania sportu w naszej gminie. I w związku z tym rozdział środków przedstawia się następująco:
Międzyszkolny Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 14 tysięcy złotych; Słupecki Klub Piłkarski dostanie najwięcej, bo 115 tysięcy złotych; Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM” otrzymało dotację w wysokości 15 tysięcy złotych; Klub Sportowy Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki otrzyma dotację w wysokości 66 tysięcy złotych. Jest to pod względem rzeczowym i finansowym druga dotacja, jeśli chodzi o sekcje, które dostały dofinansowanie. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” otrzymał, co prawda, dotację większą, bo 72 tysiące złotych, niemniej rozbijamy ją na trzy sekcje, a mianowicie: na szkolenie w zakresie badmintona przypadło 12 tysięcy złotych, zajęcia ogólnorozwojowe 2 tysiące złotych natomiast 58 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na naukę pływania, ta większa ilość środków przeznaczona na to działanie pozwoli zorganizować więcej godzin nauki pływania dla uczniów klas I – III i będzie niejako stanowić wkład własny, który stowarzyszenie wykorzysta w programie „Umiem pływać”, w którym to bierze udział od lat, a w tamtym roku UKS „Kopernik” uzyskał z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że to dofinansowanie będzie w tym roku wyższe, tym bardziej, że te środki, można powiedzieć, zostaną „skonsumowane” na obiekcie już naszym, bo te zajęcia od pewnego czasu odbywają się już na pływalni miejskiej w Słupcy. Ale kontynuując ten ranking wydatków, to Słupeckie Towarzystwo Tenisowe otrzymało dotację w kwocie 12 tysięcy złotych natomiast Kobiecy Klub Piłkarski „Słupczanka” musi zadowolić się dotacją w wysokości 18 tysięcy złotych. Jest to pierwsza dotacja, która została przyznana temu nowemu klubowi działającemu na terenie Słupcy. Myślę, że te kwoty dotacji pozwolą bardzo dobrze funkcjonować klubom działającym na naszym terenie, odnosić im sukcesy, ale jednocześnie chciałbym przypomnieć, że podczas rozdziału środków kierujemy się taką zasadą, że działalność klubu powinna się opierać na takich trzech źródłach finansowania, a mianowicie dotacji miejskiej – to jasne, ale również środkach własnych danego klubu, danej sekcji, jak również tych środkach, które klub (również w oparciu o dotację miejską) potrafi pozyskać z zewnątrz.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: rusza nabór do przedszkoli – tym razem poprzez system elektroniczny (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Choć rok szkolny trwa w najlepsze, to władze Słupcy myślami są już przy kolejnym – lada moment ruszy nabór do przedszkoli. Pandemia sprawiła, że nie będzie on taki jak zwykle. Mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Pod koniec stycznia wydałem zarządzenia dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupca oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Na etapie projektowania tego naboru jego treść skonsultowano z dyrektorami szkół i przedszkoli. Po raz pierwszy nabór do przedszkoli będzie prowadzony poprzez system elektroniczny, ułatwi on nie tylko sam proces rekrutacji, ponieważ nie pozwoli, można powiedzieć, umieścić nazwiska dziecka w wielu przedszkolach, będzie dziecko zapisane tylko i wyłącznie do jednego przedszkola, nie będzie poprzez to niepotrzebnego blokowania miejsc na tym wstępnym etapie. W tym systemie elektronicznym będzie również zamieszczony informator o każdym przedszkolu, o ich ofercie edukacyjnej, a także harmonogram rekrutacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty, które muszą wypełnić rodzice. Jeśli chodzi o terminy, to szczegóły znajdą się na stronie miasta Słupcy, i myślę, że ten proces rekrutacji do naszych przedszkoli przebiegnie sprawnie i bez żadnych zakłóceń.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: prace remontowe w szkole podstawowej nr 3 (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Ktoś kiedyś powiedział, że edukacja to inwestycja w przyszłość, no ale najpierw trzeba stworzyć warunki do jej prowadzenia. Miasto Słupca od lat inwestuje w szkoły, dla których jest organem prowadzącym. W tym roku szczególnie zyska, a w zasadzie już zyskała jedna z nich. Czym sobie na to zasłużyła? O tym burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: W tym roku Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza obchodzić będzie 30 – lecie istnienia na mapie oświatowej naszego miasta. W pierwszym półroczu bieżącego roku, w tej placówce wykonaliśmy szereg prac, szereg remontów. Głównymi pracami, które wykonano było zakończenie, można powiedzieć, wymiany okien piwnicznych. Wymieniliśmy w obiekcie 62 okna, wymalowaliśmy także klatkę schodową i korytarz, na drugim piętrze w tzw. segmencie C naszej szkoły wymalowanych zostało 7 pomieszczeń lekcyjnych, 3 gabinety, drobne wyprawki malarskie w łazienkach i innych pomieszczeniach szkolnych, które tego wymagały też zostały wykonane, ponadto zakupiliśmy monitory ekranowe do zaadaptowanych pomieszczeń na sale lekcyjne, tutaj wsparliśmy się dotacją w wysokości 20 tysięcy złotych uzyskaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przystosowaliśmy także gabinet do nauki języków obcych i zmodernizowaliśmy już taką starszą instalację elektryczną w 6 salach lekcyjnych i 3 gabinetach. Łączny koszt tych drobnych zadań, które złożyły się na większą kwotę to 106 tysięcy złotych, z czego, tak jak wspomniałem, 20 tysięcy pochodziło ze środków zewnętrznych, bo finansowane było ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. W bieżącym roku planujemy jeszcze dla młodzieży słupeckiej „Trójki” i nie tylko wykonać boisko wielofunkcyjne, które zlokalizowane będzie tuż przy pływalni i będzie także boiskiem ogólnodostępnym.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o inicjatywie Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Już niebawem Słupca zyska kolejne, warte zobaczenia miejsce. Pomysł jego stworzenia rzuciło jedno z lokalnych stowarzyszeń. Miasto temat podchwyciło. O szczegółach burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Z inicjatywy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, stowarzyszenia, które od wielu, wielu lat działa na terenie naszego miasta wyremontowane zostaną schody łączące ulicę Kościelną i ulicę Okopową, czyli, można powiedzieć, takie symboliczne miejsce, które łączy dawne stare miasto z terenami, które kiedyś położone były tuż za murami miejskimi dlatego w ramach wspierania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparliśmy także inicjatywę Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, aby powstał w tamtym miejscu symboliczny mural przedstawiający też dawnych słupeckich wojów i na ten cel Gmina Miejska Słupca przekazała dofinansowanie w wysokości 6 tysięcy złotych. My jako gmina będziemy starać się wyremontować te schody, tak aby to było miejsce ładne, przyjazne natomiast stowarzyszenie wykona w tamtym miejscu, tak jak powiedziałem, pamiątkowy mural.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o opłatach za odbiór odpadów (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Wraz z nowym rokiem w wielu gminach wzrosła opłata za odbiór odpadów. W Słupcy nie uległa ona zmianie – dlaczego?
Michał Pyrzyk: Stawka, którą mamy w Słupcy liczona jest od kubika wody zużytej w danym gospodarstwie domowym. Została ona ustalona pod koniec 2019 roku, przypomnę, że wynosi ona 7 złotych 30 groszy od jednego metra, właśnie, sześciennego zużytej wody na danej nieruchomości. Oczywiście funkcjonuje jeszcze ta dodatkowa stawka podwyższona, która nakładana jest w trybie administracyjnym, jeżeli ktoś nie dokonuje segregacji odpadów i wynosi ona 21 złotych, tą stawkę mamy określoną na 2 lata, więc w roku bieżącym, pod koniec tego roku będzie czekała nas procedura rozpisania kolejnego postępowania przetargowego i ustalenia kolejnej stawki.
Meloradio: Czy mieszkańcy mogą się więc spodziewać podwyżek w przyszłym roku?
Michał Pyrzyk: Będziemy starać się w ciągu tego roku tak zmodyfikować ten system, aby taka podwyżka nie wystąpiła lub, jeżeli będzie, była ona nieznaczna.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125