Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości oddając hołd przedstawicielom powojennego podziemia niepodległościowego.

Jednym z najbardziej bolesnych i tragicznych okresów w historii Polski był okres II wojny światowej i lata terroru stalinowskiego prowadzonego przez władze komunistyczne w Polsce w latach 1944-54.

Przez cały okres trwania PRL przemilczano i skrzętnie ukrywano prawdę o ofiarach terroru stalinowskiego, którymi byli przede wszystkim oficerowie i żołnierze wywodzący się z kadry wojskowej powstałej w czasie trwania II Rzeczpospolitej. Historycy uznali tych wojskowych za żołnierzy wyklętych, albowiem przez z górą czterdzieści lat trwania Polski Ludowej pamięć o nich była wyklęta. Wspominanie żołnierzy wyklętych było surowo wzbronione i podlegało represjom ze strony władz komunistycznych. Jednak pamięć o nich była na tyle silna, że przetrwała próbę czasu i żołnierze wyklęci na trwale uzyskali poczesne miejsce w historii Polski.

W związku z przypadającym w dn. 01 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych trzeba wspomnieć o czasach terroru stalinowskiego, w którym większość z nich została represjonowana i skazana na długoletnie więzienie i karę śmierci. Stalinowscy oprawcy dokonywali czystek w armii przygotowując fikcyjne zarzuty o rzekomych zdradach Polski Ludowej. Zeznania przyznające się do winy wymuszano brutalnymi metodami stosując tortury. Pisząc o żołnierzach wyklętych należy wspomnieć o ich bohaterskiej postawie w czasie przesłuchań prowadzonych przez stalinowskich śledczych. Niezłomną postawą w czasie śledztwa wsławił się gen. Józef Kuropieska nie przyznając się do winy. Najbardziej znane nazwiska żołnierzy wyklętych to płk. Stanisław Skalski, gen. August Fieldorf, gen. Stanisław Tatar, kontradmirał Adam Mohuczy, kpt. Kazimierz Moczarski, rtm. Witold Pilecki, płk. Marian Utnik, gen. Jerzy Kirchmayer, gen. Stefan Mossor, kmdr por. Robert Kasperski, kmdr por. Wacław Krzywiec. Wszyscy oni byli poddani stalinowskiemu terrorowi i skazani zostali albo na wieloletnie więzienie albo na karę śmierci. Pamięć o nich nigdy nie zaginie i jest symbolem bezprzykładnego bohaterstwa i heroizmu w walce o wolną Polskę.

Burmistrz wraz z Zastępcą składają kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125