Konkurs dla uczniów na projekt kalendarza 2022

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły Kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego:

Szczegółowe informacje o Konkursie: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

Materiał nadesłany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125