Pani Agnieszka Orchowska ponownie Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3

W dn. 07 kwietnia br. Burmistrz Michał Pyrzyk wręczył Pani Agnieszce Orchowskiej powierzenie funkcji dyrektora na kolejnych pięć lat szkolnych, tj. na okres od dn. 01 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. Pani Agnieszka Orchowska została przez Komisję Konkursową wyłonionym kandydatem na to stanowisko. Konkurs odbył się w dn. 17 marca 2021 r. Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

Powierzenie obowiązków Dyrektora SP nr 3 im. Adama Mickiewicza Pani Agnieszce Orchowskiej

Powierzenie obowiązków Dyrektora SP nr 3 im. Adama Mickiewicza Pani Agnieszce Orchowskiej

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125