Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dn. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji Burmistrz Michał Pyrzyk, Wiceburmistrz Jacek Szczap, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Szymkowiak oddali w Alei Katyńskiej hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej.

W dn. 13 kwietnia obchodzimy jedną z najbardziej dramatycznych rocznic w historii Polski. Jest nią 81. rocznica mordu dokonanego przez NKWD na polskich jeńcach z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Eksterminacja jeńców z tych obozów rozpoczęła się w kwietniu 1940 r. NKWD rozstrzeliwała jeńców w grupach do 250 osób. Historycy różnią się w ocenach ilości zabitych osób. Jedni szacują, że zabito około 15 tysięcy osób, a inni, że prawie 22 tysiące. Egzekucje odbywały się przez oddanie strzału w tył głowy. Zamordowano w ten sposób prawdopodobnie około 5 tysięcy oficerów z obozu w Starobielsku, których masowy grób odkopano w lesie katyńskim w 1943 r. Los pozostałych jeńców pozostaje nieznany i miejsce ich kaźni jest nieustalone. Historycy przypuszczają, że barki z jeńcami zostały zatopione na Morzu Białym lub też podobnie jak jeńcy ze Starobielska zostali zamordowani, jednak ich grobów jak dotąd nie odkryto.

Mord na jeńcach polskich został przeprowadzony na rozkaz najwyższych władz ZSRR na czele z Józefem Stalinem i Ławrentijem Berią. Przypuszcza się, że była to zemsta Stalina za przegraną w 1920 roku wojnę polsko – bolszewicką, w wyniku której to przegranej Leninowi nie udało się rozprzestrzenić rewolucji październikowej na całą Europę. Zbrodnia stanowiła część polityki eksterminacji narodu polskiego zamieszkującego kresy wschodnie II Rzeczpospolitej. Zamordowano przedstawicieli różnych zawodów… Naukowców, prawników, nauczycieli, lekarzy, policjantów. Zginęła m.in. cała generalicja i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, który to Korpus bronił wschodnich granic II Rzeczpospolitej. Wśród oficerów znajdowali się gen. Stanisław Haller, gen. Bronisław Bohaterewicz, gen. Mieczysław Smorawiński. Ponieśli oni bohaterską śmierć na równi ze swoimi żołnierzami i oficerami. Pamięć o nich nigdy nie zaginie.

Wbrew oczywistym faktom Związek Radziecki przez pół wieku zaprzeczał, że to Rosjanie dokonali mordu na polskich jeńcach. Ostatecznie strona rosyjska w dn. 13 kwietnia 1990 r. przyznała się do popełnienia zbrodni katyńskiej.

Przez ponad czterdzieści lat Polski Ludowej pamięć o żołnierzach zamordowanych w Katyniu traktowana była jako przejaw wrogiej postawy wobec ustroju PRL, a także ZSRR. Pomimo tego nigdy nie zapomniano o ofiarach Katynia. Pamięć o zamordowanych oficerach pozostała i trwać będzie nieprzerwanie.

Delegacja władz miasta składa hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej

Delegacja władz miasta składa hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej

Burmistrz Michał Pyrzyk składa hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125