3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”

3 Gromada Zuchowa ,,Leśne Ludki” działa przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. Gromadę założyła w listopadzie 1998 r. dh. phm. Iwona Siupa i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. Przez pierwsze10 lat działalności, Gromada była jedną z jednostek Hufca ZHP w Słupcy. W 2008 r. hufiec słupecki przestał istnieć i od tej pory Gromada należy do Hufca ZHP w Koninie.

Gromada prowadzona jest zgodnie z metodyką zuchową. W ciągu tych lat wypracowała swoje zwyczaje i obrzędy, posiada swoje okrzyki i zawołania, barwy (zielone chusty, czapeczki), totem, prowadzi kronikę. Zbiórki Gromady odbywają się w dni nauki szkolnej, raz w tygodniu
i trwają zazwyczaj 1,5 godziny. Zuchy spotykają się w szkolnej harcówce. Niektóre zbiórki odbywają się w terenie. Poza zbiórkami w miejscu zamieszkania, zuchy biorą udział
w różnorodnych wycieczkach, biwakach i rajdach.

W latach 1998-2008, gdy istniał Hufiec ZHP w Słupcy, Gromada współpracowała ze Słupeckim Klubem Turystyki Kolarskiej „Bicykl”, którego członkowie pomagali organizować rajdy rowerowe dla Gromady, m.in. rajd rowerowy „Powitanie wiosny” (sześciokrotnie), rajd „Pieczonego Ziemniaka”, „Rajd świętojański” do Kawnic i Bieniszewa w 2004 r., a także wspierali organizacyjnie samodzielne biwaki 3GZ: w Stanicy Hufca ZHP Słupca w Gaju (2000 r.), biwak pod namiotem w Niezgodzie (2003 r.).

Gromada brała również udział w rajdach i biwakach, organizowanych przez inne środowiska słupeckich harcerzy. W 2004 r. uczestniczyła w „Rajdzie św. Jerzego” zorganizowanym przez 2 DH im. Tadeusza Kościuszki i w rajdzie „Pieczonego ziemniaka”
w Gaju zorganizowanym przez 43 TDH „Cichociemni”. W latach przestępnych w biwaku „Imieniny zucha” zorganizowanym przez I Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka w Słupcy. Dwukrotne uczestniczyła w biwaku wigilijnym w Stanicy Hufca ZHP Słupca w Gaju. Wielokrotnie w hufcowych spotkaniach i biwakach z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Po przejściu do Hufca ZHP Konin w 2008 r., 3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” ze Słupcy stara się czynnie uczestniczyć w imprezach tegoż hufca i integrować się z nowym środowiskiem. Wielokrotnie brała udział w biwakach z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w Hufcowym Dniu Zucha, Złazie Hufca ZHP Konin „Na bursztynowym szlaku”, biwaku sportowym „Florek”, Imieninach Zucha i innych. W/w biwaki odbywały się w środowiskach działania jednostek organizacyjnych hufca: w Koninie, Wilczynie, Żychlinie, Starym Mieście, Kleczewie, Krzymowie, a także Słupcy.        W 2008 r. reprezentacja Gromady wraz z drużynową uczestniczyła w Zlocie Wielkopolskich Zuchów w Śmiglu.

Poprzez te wyjazdy dzieci uczą się samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji, kulturalnego zachowania w każdym miejscu pobytu, poszanowania dla tradycji
i kultury regionu, w którym przebywają. Imprezy te są doskonałą okazją do integracji zuchów i harcerzy.

Praca w Gromadzie zuchowej opiera się na Prawie i Obietnicy Zucha. Są to fundamenty pracy wychowawczej z zuchami, które kształtują system wartości zucha. Prawo wskazuje zuchom prawidłowe wzorce postępowania mające na celu ukształtowanie świadomego obywatela, pobudza zuchy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.  Prawo Zucha towarzyszy dzieciom podczas każdej ich aktywności.

W pracy Gromady stosowane są wszystkie podstawowe formy pracy w gromadzie zuchowej: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda i jej formy zamienne, piosenka i pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia.

Zuchy zdobywają sprawności zespołowe i indywidualne. Zdobywanie sprawności służy ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień zuchów, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia poznanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności. Gromada Zuchowa stara się uczestniczyć w życiu swojej małej ojczyzny. Kilkakrotnie brała udział w akcji „sprzątanie świata”, posadziła drzewo w parku im. Jana Pawła II, który okala kościół bł. M. Kozala  w Słupcy, wielokrotnie uczestniczyła w miejskich uroczystościach związanych z obchodami Święta 3 Maja i Święta Niepodległości.

W latach okrągłych rocznic lokacji miasta, zuchy zdobywają sprawność „Słupczanin”. Tak było i w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. W ramach zdobywania sprawności zuchy poznają historię naszego miasta i odwiedzają ciekawe miejsca. Realizacja w/w sprawności pozwala kształtować lokalny patriotyzm.

Gromada brała również w Rajdzie im. Edmunda Taczanowskiego Szlakami Powstania Styczniowego w nieznane, organizowanego przez miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy.

Gromada chętnie podejmuje działania w odpowiedzi na propozycje instytucji miejskich. W grudniu zuchy wzięły udział w wydarzeniu on-line Słupecka Magia Świąt, której organizatorem był Referat Promocji w Urzędzie Miasta w Słupcy, uczestniczyły w akcji Muzeum Regionalnego w Słupcy z okazji 730-lecia lokacji miasta: „Urodzinowy tort …dla Słupcy z nutką historii”, urodzinowa miejska bombka, wielkanocny witrażyk z okazji 730 urodzin Słupcy.

Gromada podejmuje też działania w odpowiedzi na propozycje programowe ZHP. Jedną z ciekawszych, była propozycja programowa ZHP na rok harcerski 2011/2012 „Rok Regionów” zgłoszona do realizacji w ramach „Roku szkoły z pasją”, zainaugurowanego przez MEN. Zuchy przez cały rok skupiały się w swojej pracy na zagadnieniach związanych z odkrywaniem i pielęgnowaniem tożsamości regionalnej. „Leśne Ludki” z pozytywnym wynikiem zrealizowały zadania 2 sfer Roku Regionów: folklor i przyroda.

W 2018 roku działania gromady skupiły się na propozycji programowej „Gromada niepodległości”. Celem propozycji było szczególne uczczenie obu setnych rocznic, tj. odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, które przypadły na rok 2018. Realizacja tego programu pozwoliła rozbudzić ciekawość otaczającego świata, umocniła postawy patriotyczne, podniosła świadomość obywatelską oraz uświadomiła potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę i umocniła szacunek do symboli i tradycji narodowych. Gromada zdobyła tytuł „Gromada niepodległości”, otrzymała stosowny certyfikat i przypinki na mundur dla każdego zucha.

Działania Gromady często wymagają współpracy ze słupeckimi instytucjami i zakładami pracy. Współpraca ta jest bardzo dobra i atrakcyjna dla dzieci. Wszystkie słupeckie instytucje są zawsze pomocne i Gromada jest traktowana przyjaźnie. Przy zdobywaniu sprawności „Policjant” mieliśmy bardzo interesujące zbiórki w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, podczas zdobywania sprawności „Przyjaciel bajek” byliśmy z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy, wielokrotnie gościliśmy w Muzeum Regionalnym w Słupcy oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, zdobywając sprawność „Ekoludek” zwiedzaliśmy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc ze strony Urzędu Miasta. Cieszymy się z przychylności władz miejskich, które wspierają nas w wielu naszych działaniach. Wielokrotnie wspierano naszą działalność upominkami, pomocą w transporcie na biwaki.

Dla zachęty i mobilizacji, drużynowa założyła na Facebooku stronę GROMADY, z założeniem, że będzie to miejsce, które pomoże zuchom spotykać w każdej chwili i sytuacji,
i gdzie mogą prezentować swoje działania.

          Praca w Gromadzie zuchowej jest dla dzieci atrakcyjna. Obecnie do 3 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” należy 25 dzieci, systematycznie biorących udział w zbiórkach. Poprzez pracę w Gromadzie zuchowej zachęcam dzieci do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny rozwój. Przeżycia, których doświadcza zuch uczestnicząc w naszym wspólnym harcerskim działaniu pogłębiają jego umiejętności, zaradność, wiedzę oraz kształtują charakter. Wyzwalają aktywność ducha zdrowego współzawodnictwa, poczucie pewności siebie, przydatność, radość i uśmiech.

 

Materiał przygotowała: Drużynowa 3 Gromady Zuchowej  „Leśne Ludki” podharcmistrz Iwona Siupa

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125