Rada Miasta Słupcy informuje Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.05.11

BRM.0012.31.2021

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie
§ 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 17 maja 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z działalnością ZHP na terenie miasta Słupcy.
3. Dokształcanie kadry pedagogicznej z wykorzystaniem finansowania przez Gminę Miejską w Słupcy.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2020 rok – druk nr 1.
b) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 3.
d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 4.
e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
f) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 7.

5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz


Słupca, dnia 2021.05.11

BRM.0012.31.2021

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie
§ 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 18 maja 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

zdalne posiedzenie
Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2020 rok – druk nr 1.
b) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 3.
d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 4.
e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
f) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 7.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125