XXII sesja [on-line] Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.22.2021
Słupca, dnia 11.05.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e

XXII sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

21 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2020 rok – druk nr 1.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 7.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie XXII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125