Emisje radiowe w maju 2021

Emisje radiowe w maju 2021

Temat rozmowy: o rekrutacji do słupeckich szkół podstawowych i przedszkoli (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Zakończyła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca. O jej efektach porozmawiam z burmistrzem Michałem Pyrzykiem – dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, faktycznie wiosna każdego roku to jest czas, kiedy, można powiedzieć, powoli przygotowujemy się do zakończenia bieżącego roku szkolnego, ale też patrzymy w przyszłość i organizujemy nabory na kolejny rok szkolny, przygotowujemy arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli, tak też było w tym roku, kiedy na wiosnę zorganizowaliśmy nabór, postępowanie dotyczące właśnie rekrutacji do miejskich przedszkoli i miejskich szkół podstawowych.
Radio Września: No właśnie: przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto, to które?
Michał Pyrzyk: Mamy trzy przedszkola: Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, które wkrótce, bo w czerwcu, otrzyma uroczyście swoje imię, jest Przedszkole nr 2 „Miś” i Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”. Dzieci kończąc edukację przedszkolną kontynuują naukę w dwóch szkołach podstawowych, to jest Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy i Szkole Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza.
Radio Września: Skupmy się na naborze do przedszkoli, jakim zainteresowaniem on się cieszył?
Michał Pyrzyk: Cieszył się dość dużym zainteresowaniem i większość dzieci, która była zgłoszona do przedszkoli została przyjęta. Po raz pierwszy prowadziliśmy nabór w formie elektronicznej, był więc to sposób taki, można powiedzieć, nowatorski, ale jednocześnie łatwiejszy dla dyrekcji poszczególnych placówek, dla rodziców, bo w zasadzie tuż po naborze ukazała się punktacja, pokazały się listy rankingowe dzieci w każdym przedszkolu, tak że myślę, że to było ułatwienie, ten system jakby znajdzie swoje przedłużenie już w funkcjonowaniu przedszkoli w przyszłym roku, bo będzie również godzinowo rozliczał pobyt dziecka w przedszkolach w formie właśnie elektronicznej, w formie odbicia taką specjalną kartą i myślę, że to też ułatwi pracę przedszkoli. Przedszkola zrekrutowały, tak jak powiedziałem, na wszystkie miejsca dzieci i do przedszkola nr 1 będzie uczęszczać 145 dzieci, do przedszkola „Miś” 167 dzieci w 7 oddziałach, i do przedszkola nr 4 „Jarzębinka” 150 dzieci. Oczywiście w sieci przedszkoli w Słupcy, pozostają jeszcze przedszkola niepubliczne, jak również nowe przedszkole publiczne prowadzone przez osobę prywatną.
Radio Września: A nabór do szkół podstawowych, jak on wyglądał?
Michał Pyrzyk: Nabór do szkół podstawowych, jak wiemy prowadzony jest do klas pierwszych w zasadzie, i w szkole podstawowej nr 1 uczyło się będzie 481 dzieci, w tym dwa oddziały klasy pierwszej, natomiast w szkole podstawowej nr 3 naukę pobierać będzie 781 uczniów, będzie to aż 36 oddziałów, w tym 4 oddziały klasy pierwszej.
Radio Września: Podsumowując: to był udany nabór?
Michał Pyrzyk: Tak, był to udany nabór, my patrzymy również też pod tym kątem, aby wszystkie dzieci chętne (mówię tu przede wszystkim o przedszkolach) miały to miejsce, stąd ta sieć przedszkoli poszerzona o właśnie przedszkola niepubliczne i to przedszkole publiczne prowadzone przez osobę prywatną.
Radio Września: Bardzo dziękuję, do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów słupeckich szkół podstawowych realizowanych w ramach projektu „Szkolny Klub Sportowy 2021” (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Uczniowie słupeckich szkół podstawowych będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, a to dzięki pewnemu projektowi, o którym porozmawiam z burmistrzem Michałem Pyrzykiem, co to za projekt panie burmistrzu?
Michał Pyrzyk: Jest to projekt, który nosi nazwę „Szkolny Klub Sportowy 2021”, a firmowany jest przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska i od tej organizacji udało nam się pozyskać środki właśnie na organizację dodatkowych zajęć sportowych w naszych szkołach podstawowych.
Radio Września: Jakie to będą zajęcia? Ogólnorozwojowe, czy ukierunkowane na konkretne dyscypliny?
Michał Pyrzyk: Szkolny Związek Sportowy przedstawia taką listę zajęć do wyboru, każda placówka może sobie wybrać właśnie profil zajęciowy. Jeśli chodzi o nasze szkoły będzie to i lekkoatletyka, i siatkówka, i koszykówka, i zajęcia ogólnorozwojowe, pojawi się tam także taniec, tak że ta oferta myślę, że będzie dla uczniów dość bogata i wszechstronna.
Radio Września: Kto w tych zajęciach będzie mógł uczestniczyć, dosłownie każdy chętny?
Michał Pyrzyk: Tak, każdy chętny uczeń może w takich zajęciach uczestniczyć, choć nabór przeprowadzany już jest w konkretnych placówkach przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy do tych określonych grup rekrutują młodzież.
Radio Września: Czy wiemy, jaka będzie częstotliwość tych zajęć?
Michał Pyrzyk: Tak wiemy, te zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. W szkole podstawowej nr 1 na te zajęcia będą uczęszczali uczniowie w dwóch grupach, natomiast trzy grupy zostaną stworzone w szkole podstawowej nr 3. Te zajęcia potrwają aż do 15 grudnia bieżącego roku, czyli obejmą, można powiedzieć, nie rok szkolny, a rok kalendarzowy i każda grupa w tym terminie zrealizuje aż 40 godzin zajęć sportowych, więc myślę, że jest to dość dobra oferta, która pomoże w takim szkoleniu i sportowym dzieci i młodzieży, ale i w dbałości o kondycję i ogólny rozwój fizyczny dzieci.
Radio Września: Bardzo dziękuję za rozmowę, moim gościem był burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Dziękuję bardzo, do usłyszenia!
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o wystawie plenerowej „(Nie) z tej ziemi” (Radio Września)

Tekst wywiadu:  Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Kilka dni temu w Słupcy została otwarta wystawa pod tytułem „(Nie) z tej ziemi”. O jej idei porozmawiam z burmistrzem Michałem Pyrzykiem – dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: Co to za wystawa, panie burmistrzu?
Michał Pyrzyk: Jest to wystawa zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Słupcy, wystawa plenerowa z uwagi na te wszystkie ograniczenia, które jeszcze mamy w związku z epidemią, wystawa, która przedstawia 12 osób, dla których Słupca z jakiś powodów była ważna, bo było to ich albo miejsce urodzin, albo miejsce pracy, albo miejsce, wobec którego podejmowali jakieś ważne decyzje, ale po latach okazało się, że to te osoby były ważne dla naszego miasta, ważne dla Słupcy, bo na trwale ich działalność, ich decyzje odcisnęły piętno, pozytywne piętno, na naszym mieście.
Radio Września: Bądźmy precyzyjni: jakie to osoby?
Michał Pyrzyk: Jest to przekrój osób różnych, są to i osoby świeckie, i osoby duchowne, i osoby żyjące w średniowieczu, osoby zahaczające o współczesność, są to pracownicy samorządowi, są to artyści, są to przedstawiciele działalności kulturalnej, tak że ten przekrój jest dość duży, choć jest to tylko 12 osób, a zdajemy sobie sprawę, że tych zasłużonych dla miasta poprzez te wszystkie wieki było znacznie, znacznie więcej.
Radio Września: Kto je wskazał? To była jednoosobowa decyzja, czy też może zapadła w większym gronie?
Michał Pyrzyk: Była to decyzja Muzeum Regionalnego w Słupcy, chodziło o to, żeby były to osoby, które są symbolami jakichś epok, symbolami jakiejś działalności, tak jak powiedziałem wcześniej, wiadomo, że tych osób, postaci zasłużonych dla naszego miasta jest znacznie, znacznie więcej, ale to jest materiał, być może, na kolejną wystawę natomiast tutaj mamy zaprezentowane 12 sylwetek słupczan lub osób związanych ze Słupcą, bądź też podejmujących wobec naszego miasta ważne decyzje.
Radio Września: Powiedzmy sobie jeszcze: gdzie, i do kiedy będzie można tę wystawę zobaczyć?
Michał Pyrzyk: Wystawę będzie można zobaczyć jeszcze bardzo długo, bo jeszcze będzie dostępna w tym letnim okresie wakacyjnym, umiejscowiona jest obok stawku miejskiego, tuż przy tej symbolicznej ławeczce przyjaciółek i ławeczce Apolinarego Szeluty – w tamtym miejscu można tą wystawę zobaczyć, do czego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam!
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o słupeckiej strzelnicy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Wszystko wskazuje na to, że już niedługo w Słupcy będzie gdzie postrzelać. A to dzięki programowi „Strzelnica w Powiecie 2021”, o co w nim chodzi, panie burmistrzu?
Michał Pyrzyk: Postrzelać zawsze można było i myślę, że będzie, choć ta strzelnica faktycznie wymagała renowacji, takiej modernizacji i to za chwilę stanie się faktem, bo przypomnę, że mamy pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego, z programu „Szatnia na Medal” i planujemy w najbliższych dniach już ogłosić przetarg na to zadanie, stąd wiadomo, że będzie ten remont natomiast do Ministerstwa Obrony Narodowej złożyliśmy kolejny wniosek w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2021” i dotyczy on, można powiedzieć, wyposażenia tego obiektu w dodatkowy taki element, którym mogłaby być strzelnica pneumatyczna kilku stanowiskowa.
Radio Września: Gdzie ta strzelnica miałaby powstać? Już mówimy o już istniejącym obiekcie, czy też o zupełnie innej lokalizacji?
Michał Pyrzyk: Tak, mówimy o istniejącym obiekcie przy ulicy Gajowej w środku jest na tyle dużo miejsca, że można by było tą strzelnicę, czy te elementy strzelnicy pneumatycznej tam zamontować, tak że no całość ewentualnych zawodów strzeleckich, czy to tradycyjnych, czy właśnie w formie pneumatycznej mogłaby się tam, w jednym miejscu, odbywać.
Radio Września: Ile pieniędzy miasto może pozyskać, a ile musi zapewnić jako wkład własny?
Michał Pyrzyk: Zasady programu są takie w zasadzie trzy czwarte na jedną czwartą, tak że wnioskujemy o kwotę 156 tysięcy złotych, przy ewentualnym wkładzie własnym Gminy Miejskiej Słupca przekraczającym nieco 40 tysięcy złotych, tak że myślę, że jest to dobra inżynieria finansowa i warto o te środki wnioskować, bo tak jak powiedziałem stanowią one ponad 75% całości zadania.
Radio Września: Kiedy poznamy wyniki naboru? Jak Pan ocenia szanse tego wniosku, są duże?
Michał Pyrzyk: Myślę, że są duże, wniosek jest starannie przygotowany, takiej strzelnicy pneumatycznej w powiecie, cywilnej, nie mamy, więc myślę, że są szanse duże. Jeśli chodzi o wyniki, myślę, że do wakacji powinniśmy ten wynik naboru poznać, choć często bywa tak, że jest on przesuwany w czasie, więc po prostu cierpliwie na te wyniki będziemy czekać.
Radio Września: Czyli co: trzymamy kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosku. Bardzo dziękuję za rozmowę, moim gościem był burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Dziękuję za dobre słowo, dziękuję za rozmowę.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: słupecki samorząd wspiera lokalną gastronomię (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Słupecki samorząd pomaga lokalnemu biznesowi w trudnych czasach pandemii. Wsparcie dotyczy przede wszystkim lokalów gastronomicznych, na czym ono polega?
Michał Pyrzyk: Projekt polega na tym, że mieszkańcy zamawiając jedzenie jeszcze na wynos, czy potem w ogródkach proszą również o specjalną pieczątkę, którą przybijają w ulotce, w takim specjalnym karnecie i po zebraniu odpowiedniej ilości tych pieczątek, i zgłoszeniu tego do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta otrzymają za te właśnie pieczątki taki miejski gadżet promocyjny, a wśród osób, które jeszcze dodatkowo odpowiedzą na konkursowe pytanie będzie losowana nagroda – niespodzianka. Mamy nadzieję, że wszystko to spowoduje, że mieszkańcy pójdą do tych lokali, zaczną je znowu odwiedzać.
Meloradio: Chodzi o zwrócenie uwagi na to, z jakimi problemami borykają się dziś lokale gastronomiczne?
Michał Pyrzyk: Tak, to jest cel akcji, przez kilka miesięcy te punkty z różnymi ograniczeniami się musiały mierzyć na pewno utraciły część dochodów i akcja ma na celu odbudowanie tej w pewien sposób aktywności społecznej.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o programie Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska – Szkolny Klub Sportowy 2021” (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Dwie słupeckie podstawówki wezmą udział w programie Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska – Szkolny Klub Sportowy 2021”. Na czym polega to przedsięwzięcie?
Michał Pyrzyk: Program obejmuje dodatkowe może nie zajęcia wychowania fizycznego, ale zajęcia sportowe, w których będą uczestniczyć uczniowie naszych dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Każda z tych szkół wybrała sobie, jak gdyby profil zajęć z tej listy Szkolnego Związku Sportowego, w których chce uczestniczyć.
Meloradio: To będą zajęcia z konkretnych dyscyplin sportowych?
Michał Pyrzyk: Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących szkolenia z zakresu siatkówki, lekkiej atletyki, koszykówki, zajęć ogólnorozwojowych, pojawi się tam również taniec – i to też taka dyscyplina, można powiedzieć, quasi sportowa znalazła się na tej liście, i na ten cel miasto pozyskało około 12 tysięcy złotych, z czego wkład własny stanowił 900 złotych. W oparciu o te środki młodzież będzie miała zajęcia i to zarówno w tym roku szkolnym, jak i w roku następnym.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125