Wysokie miejsce Słupcy w rankingu!

W rankingu „MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS” zorganizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute Miasto Słupca zajęło 10. miejsce w skali kraju (kategoria: Miasta Powiatowe).
Celem rankingu było wskazanie tych samorządów, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów. Ranking miał trzy składowe: poziom osiągany przez słabszych uczniów, zróżnicowanie wyników wszystkich uczniów oraz dostępność edukacji przedszkolnej.
Do jego opracowania wykorzystano publicznie dostępne dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniono również zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik bezrobocia.

X miejsce Słupcy w rankingu

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125