Dotacja dla OSP w Słupcy od Gminy Miejskiej Słupca

W dn. 24 czerwca 2021 r. Gmina Miejska Słupca podpisała z Ochotniczą Strażą Pożarną w Słupcy umowę o udzieleniu OSP dotacji celowej w wysokości 400.000 zł na zadanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Słupcy”. Dotacja jest możliwa dzięki podjętej w dn. 21 maja 2021 r. przez Radę Miasta  Słupcy Uchwały nr XXII/179/21 i musi być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31 grudnia 2021 r. wyłącznie na realizację w/w zadania.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125