Informacja działalność regulowana

Słupca 28 września 2021r.

DPO.6232.1.5.2021

I N F O R M A C J A

      Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. dz. U. z 2021r. poz.  888 ze zm./ Rada Miasta Słupcy w Uchwale Nr XXII/135/12 z dnia 27 września 2012r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 6261/  postanowiła o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne czyli o włączeniu tych właścicieli nieruchomości do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

              W związku z powyższym działając na podstawie art. 6c ust. 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2021rr. poz. 888 ze zm./ Burmistrz Miasta Słupcy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w terminie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Otrzymują za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

 1. Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów.
 2. Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka, Osiedle Niepodległości 13/53,  62-400 Słupca.
 3. IGLESPOL Z. IGLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska 14, 62-300 Września. 
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, 
 5. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. ul. Zajazd 23, 62-800 Kaliszadres korespondencyjnyNiedźwiady 38, 62-800 Kalisz.
 6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz.
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
 8. CRP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością os. Orła Białego 51/5 61 – 251 Poznań .
 9.  Usługi Komunalne Paweł Blejwas 62-400 Słupca, Os. Niepodległości 11/6.
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 62 – 561 Ślesin, ul. Spokojna 1.
 11. EKO – KONTENER Przemysław Pieczyński , 62 – 504 Konin, Rumin 111, .
 12. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, 62 – 402 Ostrowite, ul. Lipowa 2,
 13. Grzegorz Rutkowski PHU GRE–PAL Grzegorz Rutkowski , 62–500 Konin, ul. 3 Maja 43/12.
 14. PreZero Service Centrum sp. z o. o., 99 – 300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127.
 15. Ośrodek Badawczo Rozwojowy ZielonaEnergia.Konin Sp. z o. o., 62 – 510 Konin, Sulańska 3a.
 16. FBSerwis SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa .
 17. Strona internetowa Urzędu Miasta oraz BIP Gminy Miejskiej Słupca.
 18. A/a.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125