Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin, w którym właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 01 lipca 2021 r.

Dla źródeł ciepła uruchomionych po 01 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej za pośrednictwem urzędu gminy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125