Przeglądanie: Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze…