Przeglądanie: Stowarzyszenia i organizacje

Stowarzyszenia i organizacje
Komunikaty
Program „Turnusy Uśmiechu”

Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje miejsce, przejazd…