Kontakt

Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
um@miasto.slupca.pl

Kontakt

Burmistrz Miasta Słupcy

Michał Pyrzyk

tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Zastępca Burmistrza

Tomasz Garsztka

tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Sekretarz Miasta

Beata Wyderkiewicz

tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Szymkowiak

tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

tel. 63 277 27 27 wew. 212,211
skarbnik@miasto.slupca.pl
ksiegowosc@miasto.slupca.pl
r-podatki@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 63 277 27 27 wew. 304

bok@miasto.slupca.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik – Marta Kozielska

tel. 63 277 27 27 wew. 106. 107

r-usc@miasto.slupca.pl

Referat Organizacyjny

tel. 63 277 27 27 wew.224,205

hejna@miasto.slupca.pl
miszel@miasto.slupca.pl

Biuro ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. 63 277 27 27 wew. 118

zamowienia@miasto.slupca.pl
inwestycje@miasto.slupca.pl

Biuro Rady Miasta

tel. 63 277 27 27 wew. 201

biurorady@miasto.slupca.pl
komisje@miasto.slupca.pl

Informatyk

Michał Zaradzki

tel. 063 277 27 27 wew. 222

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych
Kierownik – Jadwiga Banasik

tel. 63 277 27 27 wew. 119, 117

informacja działalność gospodarcza wew. 232

dgpr@miasto.slupca.pl
dg-mieszkania@miasto.slupca.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Kierownik – Stanisław Antkowiak

tel. 63 277 27 27 wew. 120

r-so@miasto.slupca.pl

Ewidencja Ludności

tel. 63 277 27 27 wew. 215

ewidencja-l@miasto.slupca.pl

Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej
Kierownik – Grzegorz Kozielski

tel. 63 277 27 27 wew. 116
r-gkl@miasto.slupca.pl

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska
Kierownik – Dorota Maleszka

tel. 63 277 27 27 wew. 226

dpo@miasto.slupca.pl

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
Kierownik – Arleta Kolska-Hypka

tel. 63 277 27 27 wew. 227, 233,160

promocja-k@miasto.slupca.pl
promocja@miasto.slupca.pl
promocja2@miasto.slupca.pl
stypendia@miasto.slupca.pl
ngo@miasto.slupca.pl
fundusze@miasto.slupca.pl

Biuro ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia

Stanowisko ds. Sportu i Zdrowia
tel. 62 277 27 27 wew. 121
sport@miasto.slupca.pl

Stanowisko ds. Oświaty
tel. 63 277 27 27 wew. 121
r-os@miasto.slupca.pl

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik – Kamila Filipczak

tel. 63 277 27 27 wew. 102, 104

r-rolnictwa@miasto.slupca.pl
r-zp@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Prawnej
Krystyna Królak

Anna Skocka

tel. 63 277 27 27 wew. 115

radca@miasto.slupca.pl
radcaa@miasto.slupca.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Katarzyna Hoffmann

tel. 63 277 13 99

khoff@tlen.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy

mrms@miasto.slupca.pl

 

Ważne telefony

Telefony Alarmowe:

Komenda Powiatowa Policji tel. 997, 63 274 12 34

Straż Pożarna tel. 998, 112 63 274 15 80 – sekretariat

63 274 15 98 – stanowisko kierowania

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 63 275 29 99

Szpital ZOZ  tel. 63 275 23 00

Pogotowie Energetyczne tel. 991, 63 274 78 00

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994, 63 275 17 60

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 63 275 54 13

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 63 275 17 60

Miejski Dom Kultury tel. 63 277 25 11

Muzeum Regionalne tel. 63 275 26 40

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna tel. 63 275 15 77

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie filia w Słupcy tel. 63 275 15 43

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tel. 63 277 26 14, 63 277 26 15

Dworzec Autobusowy PKS tel. 63 275 14 72

Informacja PKP tel.  22 19 436

Postój TAXI tel. 63 275 22 22

Schronisko dla Zwierząt w Katarzynowie tel. 609 207 363